đặt ngôn ngữ ưa thích của bạn

Tôi sẽ cho cô ấy 10 sao nếu chúng có sẵn.

By: gwinnetturgdev

Đã thấy Becky, NP. Cô ấy đã dành thời gian để giải thích mọi thứ cho tôi. Nói với tôi về mỗi bài kiểm tra và những gì cô ấy đang tìm kiếm với bài kiểm tra. Cô ấy là tuyệt vời! Nếu tôi không hiểu điều gì đó, cô ấy sẽ vượt lên trên để đảm bảo rằng tất cả các câu hỏi của tôi đã được trả lời khiến tôi hài lòng. Cô ấy rất kỹ lưỡng và chăm sóc bệnh nhân rất tốt. Tôi sẽ vui vẻ sử dụng cô ấy như bác sĩ thường xuyên của mình và không thể giới thiệu đủ cho cô ấy. Tôi sẽ cho cô ấy 10 sao nếu chúng có sẵn.