đặt ngôn ngữ ưa thích của bạn

Thời gian chờ đợi không lâu, họ đưa bạn vào và trả phòng kịp thời

By: gwinnetturgdev

Tôi luôn có một trải nghiệm tốt khi tôi ở đó. Tiến sĩ Hut luôn dành thời gian để lắng nghe và giải thích mọi thứ. Tôi đã gặp Becky 4 lần kể từ khi cô ấy đến đó. Cô ấy rất hiểu biết và thân thiện. Thời gian chờ đợi không lâu, họ đưa bạn vào và trả phòng kịp thời