đặt ngôn ngữ ưa thích của bạn

Rất thân thiện và nhanh chóng

By: gwinnetturgdev

Tôi đang đi du lịch vào Chủ nhật, hôm qua tôi đến để lấy PCR, được thông báo rằng bảo hiểm của tôi chi trả cho cả hai, tôi đã làm cả hai để đề phòng. Rất thân thiện và nhanh chóng, tôi đã nhận được kết quả qua email trong vòng chưa đầy 24 giờ. Khi tôi trở lại, tôi sẽ làm lại bài kiểm tra covid của mình ở đây.