đặt ngôn ngữ ưa thích của bạn

“Các bác sĩ ở đây thật đặc biệt!”

By: gwinnetturgdev

Chúng tôi đến đây 2 tuần trước vì chấn thương. Con gái tôi bị thương trên sân chơi ở trường. Các nhân viên rất tốt và quan tâm. Các bác sĩ ở đây thật đặc biệt! Kể từ chuyến thăm của chúng tôi, vai của con gái tôi đã lành hẳn. Gia đình tôi đã tìm thấy một sự chăm sóc khẩn cấp mới.